Satış Sözleşmesi

SATICI

Ticari Ünvanı : Kars Gıda Pazarı

Adresi : Ataköy 5.kısım Çarşı, No: 67 Bakırköy / İstanbul

Telefon : 0 555 967 52 40

E-mail : [email protected]

ALICI

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

Madde 2- Konu : İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın SATICI’ ya ait karsgida.com  internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri: İş bu sözleşme kapsamında verilen bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Elektronik ortamda yapılan sipariş ve sipariş onayı süreci içerisinde Alıcı tarafından verilen bilgilerin doğru olmadığı veya eksik olduğunun tespit edilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan Alıcı sorumludur. Satıcı gerekli gördüğü durumlarda Alıcı’nın verdiği bilgilerin hatalı olduğunu kendiliğinden tespit ederse siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Buna göre Satıcı elektronik ortamda verilen siparişe ilişkin sorun tespit ederse ve sorunun giderilmesi ile ilgili Alıcı’ya ulaşamaz ise siparişin yürürlüğe girme sürecini 14 gün süre ile erteleyebilir veya dondurabilir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamaz ise Alıcı’nın zarar görmemesi için söz konusu siparişe ilişkin iptal uygulaması yapılır.

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler: Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan [tarih] tarihidir. Sözleşmenin onaylandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza, salgın hastalıklar vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.
İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri:
5.1. Satıcı, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2. Reşit ve mümeyyiz olmayan kişiler karsgida.com dan alışveriş yapamaz.
5.3. Sistem hatalarından meydana gelen aksaklıklardan Satıcı sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.
5.4. Satıcı’nın e-ticaret sisteminden kredi kartı, banka havalesi ya da EFT ile alışveriş yapılabilir. Banka havalesi veya EFT yolu ile yapılan ödemelerde siparişin kesinleşmesi için ödemenin Satıcı’nın banka hesabına geçmiş olması, kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise Alıcı’nın bankası tarafından ödemenin onaylanmış ve iptal edilmemiş olması gerekir.
5.5. Banka havalesi ile ödemesi yapılacak siparişlerde, her sipariş sonrası doldurulması gereken bir “ödeme bildirim formu” vardır. Ödeme bildirim formu, alıcının, satın almış olduğu ürün/ürünlerin tutarını, satıcıya ödemiş olduğunu belirten bir form olup satıcı nezdinde bu işlemlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Alıcının, satıcı hesaplarına ödemesi gereken tutarı havale geçmiş olmasına rağmen bu formu doldurmamış olmasından, ya da eksik/hatalı doldurmuş olmasından kaynaklı gecikmelerden Satıcı sorumlu tutulamaz.
5.6 Görselde görünen ürün ile teslim edilen ürün arasında görsel farklılıklar olabilir. Burada asıl dikkat edilmesi gereken ürüne ilişkin ebat ve renk bilgileridir.
5.7 Satıcı personelinin çalışma süreleri dışında (hafta içi 09.00-17.00) veya şirketin bütünün ya da belli bir kısmının idari izinli olarak sayıldığı tarihlerde verilen siparişler, ödemelerin hesaplara aktarılmasını takiben ilk iş günü içerisinde işleme alınacaktır.
5.8 Satıcı tarafından belirtilen ürün stokları, aynı anda aynı ürüne farklı kişilerce birden fazla sipariş geçilebileceğinden dolayı değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla nihai alınabilecek ürün stoğu, sepete atılan ürünler değil, sipariş esnasında sistemin kesin onay verdiği ürünler olacaktır.
5.9 Satıcı, web siteleri üzerinden kullanıcılarına sunmuş olduğu tüm kampanya ve promosyonları herhangi bir duyuruya gerek kalmaksızın iptal etme, değiştirme hakkını saklı tutar.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri:
6.1. Alıcı, e-ticaret sitesi üzerinden sipariş vermekle sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılacağını, sipariş sırasında talep edilen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girmeyi ve ödeme ile teslime ilişkin yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. Alıcı, karsgida.com internet sitesinde satıcının unvan, adres, e-posta, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
6.3 Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, bandrolünü yırtmamış tahrip etmemiş olmayı, ürünü hiçbir şekilde kullanılmamış olmayı, başka bir ürünle değiştirmemiş olmayı, ürünün demonte gönderilmesi halinde montaj yapılmaya çalışıp vazgeçilmiş olmaması, iade anında ürünün  gönderilmeden önce fotoğrafının paylaşılmasını, fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.4 Herhangi bir kusurdan ötürü iade edilmek istenen ürün şirketimize anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile ulaştırıldıktan sonra ürün teknik incelemeye tabi tutulur. Bu inceleme sonucu verilen uygunluk raporuna göre ürünün iadesinin kabul edilmesi durumunda, alıcı ile iletişime girilerek ya mevcut başka bir ürün ile değişimi sağlanır ya da para iadesi gerçekleşir.
6.5 Sipariş onayına ilişkin e-posta gönderilmeden ürünlerin teslim için sevkiyatı yapılmaz.
6.6 Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havale /EFT tutarının Satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda Alıcı açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve muadili olan aynı fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda, yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya alıcı veya satıcı tarafından sipariş iptal edilebilir. Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde Alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilir.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü Sevkiyat: Sipariş onayına ilişkin e-postanın gönderilmesi ile Satıcı tarafından sevkiyat süreci planlanır.
Teslimat: Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo/nakliye şirketi aracılığı ile Alıcı’nın adresine teslim edilecektir. Teslim süresi kural olarak sipariş onayından itibaren 30 gündür. Alıcı’ya önceden bildirim yapılmak suretiyle bu süre en fazla on gün uzatılabilir. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden veya adres bilgisindeki yanlışlıktan kaynaklanacak ilave kargo ve nakliye masraflarından Alıcı sorumludur. Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak mutlaka tutanak düzenlettirilmelidir. Eğer kargo şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, Alıcı’nın paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı vardır.
Ürünün teslimi Satıcı’nın depolarında ürün bulunması şartıyla ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı ürünü, Alıcı tarafından sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ürün bedeli ödenmez veya banka aracılığı ile yapılan ödeme iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olur.

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkının Kullanımı :
9.1 Elektronik ortamda sipariş verildiği ve siparişi onaylandığı takdirde internet sitesi üzerinden incelemenize sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş olursunuz. Buna göre siparişinizi onaylamadan önce ilgili belgeleri incelemeniz önerilmektedir.
9.2 Elektronik ortamda yapılan satışlarda taraflar tüm süreçlerde (sipariş, bedelin ödenmesi, teslim, iade vs) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. mevzuata tabidir.
9.3 Elektronik ortamda sipariş edilen ürünler 30 günlük süre içinde Alıcı ya da Alıcı tarafından belirtilen kişiye/veya belirtilen adresteki diğer 3. kişiye teslim edilir. Söz konusu süre içinde ürün/ürünler teslim edilmez ise Alıcı dilerse sözleşmeyi sona erdirebilir. Sipariş edilen ürünlerin tesliminde kargo masrafları Alıcı tarafından ödenir. Ürün ile birlikte garanti hükümlerine tabi bir ürün ise garanti belgesi teslim edilir. Sipariş edilen ürünün bedeli ödenmez veya ödeme daha sonra iptal edilirse Satıcı’nınteslim yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Ürün teslim edildikten sonra herhangi bir gerekçe ile ödemenin iptal edilmesi durumunda Alıcı ürünü/ürünleri teslim aldığı şekilde amabalajı ile birlikte en geç üç gün içinde Satıcı’ya iade edilir.
9.4 Elektronik ortamda sipariş edilen ürünlerin teslimi mümkün değil ise Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde Alıcı’ya bildirir ve Alıcı tarafından ödenmiş olan bedel ondört gün içinde alıcıya iade edilir.
9.5 Öngörülemeyen sebeplerin ortaya çıkması nedeniyle ürün zamanında teslim edilemez ise durum Satıcı tarafından Alıcı’ya bildirilir. Bu durumda Alıcı siparişini iptal edebileceği gibi ertelenmiş şekilde teslimin yapılmasını talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse yapılan ödeme 14 gün içinde ödeme şekli dikkate alınarak edilir. Ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda Alıcı’nın bankasından kaynaklanan gecikmelerden Satıcı sorumlu değildir.
9.6 Elektronik ortamda sipariş edilen ürünlerin teslimi sırasında Alıcı, ilgili ürünü kontrol etmeli, ambalajı hasar görmüş olan kargo paketini teslim almamalıdır. Ürün teslim alındıktan sonra cayma hakkı kullanılmak istenirse ürün kesinlikle kullanılmamalı ve faturası ile birlikte iade edilmelidir.
9.7 Alıcı elektronik ortamda sipariş edilen ürünlerin teslim edildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Satıcı’nın faturada yer alan adresine bildirmek şartı ile cayma hakkı kullanabilir. Cayma hakkını kullanıp teslim aldığı ürünü teslim aldığı hali ile kullanmadan faturası ile iade eden Alıcı’ya hukuki ve cezai hiçbir yaptırım uygulanmaz. Cayma hakkı yukarıda belirtilen süre içinde iadeli taahhütlü posta veya e- posta ile yazılı bildirim yapılarak kullanılabilir. İade edilmek istenen ürünün fatura niteliği kurumsal ise iade faturası düzenlenmek suretiyle ürünün gönderilmesi gerekir.
9.8 Cayma hakkının kullanımı nedeniyle iade iade edilecek ürünleri, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarlarını içerecek şekilde eksiksiz olmalıdır.
9.9 Satıcı, Alıcı’nın cayma bildirimi kendisine ulaştıktan sonra en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve varsa Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.
9.10 Alıcı’nın herhangi bir limit içeren kampanyadan yararlandıktan sonra cayma hakkını kullanması durumunda kampanya limit tutarının altına düşülmüşse faydalanılan kampanya indirimi iptal edilmek suretiyle işlem yapılır.
9.11 Alıcı’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda (renk,ölçü,serisonu,kampanyalı ürün) hazırlanan ürünlerin iadesi mümkün olmayacaktır.

Madde 10- Ayıplı Ürüne İlişkin Sorumluluk ve Garanti: Ambalajında, etiketinde, satış ilanlarında yer alan veya Satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.
Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.
Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir.
Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.
Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde “özürlüdür” ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde gösterilir.
Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.
Satıcı, garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.
Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti hükümleri kapsamı dışındadır.
Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya ilişik listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır. Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin 2 yıl olduğu kabul edilir. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Malın tamir süresi, mevzuatta belirtilen azami tamir süresini geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Madde 11- Gizlilik : Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Satıcı’ya bildirilen bilgiler ilgili ticari ilişki dışında 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.. Satıcı bu bilgileri sadece ilgili ticari ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile mevzuat gereği veya idari olarak zorunluluk olması durumunda paylaşabilecektir. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir. Sitenin güvenliğinin veya kullanım koşullarının kullanıcı tarafından suç teşkil edecek ihlali hallerinde, ilgili kişinin teşhis ve soruşturmaya yarayacak bilgileri adli birimlerle paylaşılabilecektir.

Madde 12- Web Sitesi Güvenliği: karsgida.com en gelişmiş şifreleme sistemlerinden biri olan R3 SSL sürümünü kullanır. Bu, bilgisayar ağı üzerinden güvenli haberleşmeyi sağlayan bir kriptolama protokolüdür. Bu protokolü de bilgisayarınızda aktif bir şekilde kullanabilmeniz için protokolü destekleyen güvenli bir tarayıcı gerekir. Güvenli bir tarayıcıdan siteye giriş yaptığınız takdirde bilgilerinizi tarafımıza en güvenli yoldan aktarmış olursunuz.

Madde 13– Yetkili Yargı Mercii : Alıcı ile Satıcı arasında iş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlık çıktığında ürün bedeli dikkate alınarak Satıcı’nın veya Alıcı’nın kendi yerleşim yerlerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabilecektir. Ürün bedeli Tüketici Hakem Heyetine başvurabilme sınırını aşan bir bedel ise bu durumda öncelikle dava şartı arabuluculuk kapsamında 6325 sayılı Kanun kapsamında arabuluculuk yoluna, anlaşma sağlanamaz ise Tüketici Mahkemesine başvuru yapabileceklerdir.

MADDE 14– Delil Sözleşmesi : Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

MADDE 15 – YÜRÜRLÜK
İş bu sözleşme, taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.
Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sipariş verdiğini, Sözleşme şartlarını kabul ederek taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı :Kars Gıda Pazarı